top of page

Avís legal

TITULARITAT

 

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL https://www.cnspm.es és titularitat del CNSPM, CLUB NÀUTIC SANT POL DE MAR, amb domicili a Sant Pol de Mar (08395), a Avinguda Doctor Furest, 11 amb CIF núm. G08528200, telèfon 93 760 21 08, a/e: clubnauticspm@gmail.com

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, CNSPM es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.

 • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquest lloc web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a CNSPM mitjançant els formularis d’aquest lloc web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a CNSPM o a tercers.

 • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries

 • Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.

 • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos del CNSPM, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.

 • La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquest lloc web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de CNSPM, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària del lloc web.

 • Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.

 • CNSPM no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

 • L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

CONDICIONS DE REGISTRE D’USUARI

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el Registre d’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis, com per exemple els que impliquen la publicació de continguts, està condicionada al registre previ d’usuari.
Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.


L’usuari o usuària registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.


CNSPM es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

 

PRIVADESA DE LES DADES

CNSPM es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.
La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i CNSPM es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.


La Política de protecció de dades del CNSPM es pot consultar en la web https://www.cnspm.cat/legal

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

CNSPM utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.
Amb l’accés al lloc web del CNSPM, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.
 La Política de cookies del CNSPM es pot consultar en la web https://www.cnspm.es

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Són titularitat de CNSPM els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web https://www.cnspm.es, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web.

Per tant, correspon a CNSPM l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de CNSPM, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.


Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

 

RESERVA DE DRETS

 

CNSPM explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, CNSPM s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa del CNSPM. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació del lloc web adin.cat o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a adin.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.

 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a CNSPM conforme a les disposicions vigents.

 • L’ús comercial dels continguts del lloc web https://www.cnspm.es

 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del CNSPM, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.

 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del CNSPM, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.

 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 • La persona usuària podrà visualitzar els continguts d’aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

 

CNSPM no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.
 CNSPM no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.


CNSPM no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis. 
CNSPM no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres  elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

COMENTARIS

 

Les persones usuàries del lloc web de https://www.cnspm.es podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda al lloc web de https://www.cnspm.es són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat del CNSPM.


CNSPM no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de https://www.cnspm.es, i per tant, CNSPM queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

CONTINGUTS

 

Les persones usuàries del lloc web de https://www.cnspm.es podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que, amb independència de què aquests continguts siguin publicats, CNSPM no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.


L’usuari o usuària que hagi enviat continguts al lloc web https://www.cnspm.es seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor del CNSPM. En el moment de carregar o publicar continguts en una pàgina web del CNSPM, l’usuari o usuària està atorgant a favor del CNSPM una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats al lloc web del CNSPM.


L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. CNSPM no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant CNSPM queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.


L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per al lloc web del CNSPM) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a ADIN utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.
L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa del CNSPM.


L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a CNSPM la llicència indicada en aquest apartat.


Quan CNSPM tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits estipulats i podrà no publicar o eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Titularitat
Condicions d'ús
Condicions de registre
Privadesa dades
Cookies
Drets de propietat
Reserva de drets
Exclusió de responsabilitat
Comentaris
Cotinguts
Jurisdicció

Política de protecció de dades

INTRODUCCIÓ

 

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

El Responsable del tractament és CNSPM, Club Nàutic Sant Pol de Mar, amb domicili a Sant Pol de Mar (08395), a Avinguda Doctor Furest, 11 amb CIF núm. G08528200, telèfon 93 760 21 08, a/e: clubnauticspm@gmail.com.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Les dades personals facilitades a CNSPM, així com, les obtingudes durant la seva relació seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats.
De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subject
e CNSPM.


Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat del CNSPM seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte CNSPM.


Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral del CNSPM són realitzar el control i gestió dels recursos humans de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.


En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
 Les dades personals proporcionades a CNSPM es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb CNSPM, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

 

LEGITIMACIÓ

 

La base legal fonamental que permet a CNSPM el tractament de les dades de les persones vinculades a CNSPM és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
 En algunes ocasions, el tractament que duu a terme CNSPM té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per CNSPM, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
 Per últim, CNSPM està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte

 

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

 

Les dades de les persones vinculades a ADIN podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.

 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis del CNSPM: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a CNSPM siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.

 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que CNSPM té emmagatzemades.

 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.

 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que ADIN deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, CNSPM en facilitarà la portabilitat.

 

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.
La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic clubnauticspm@gmail.com o bé a l’adreça postal carrer Avinguda Doctor Furest, 11 de Sant Pol de Mar (08395). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssi
m.Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

 

PROCEDÈNCIA

 

Les dades personals que tracta CNSPM són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • Signar i lliurar la sol·licitud d’adhesió.

 • Acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.

 • Lliurar el currículum o signar el contracte laboral.

Introduccó
Responsable
Finalitat
Legitimació
Procedència
Drets de persones interssades
Cessió de dades
bottom of page