top of page

Eleccions al Club

Per la seva informació i d´acord amb l´art. 71è. dels nostres Estatuts, t´adjuntem CONVOCATÒRIA D´ELECCIONS per cobrir tots els càrrecs de la Junta Directiva del Club i el corresponent CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL.


CONVOCATÒRIA ELECCIONS DEL CLUB NÀUTIC SANT POL DE MAR


La Junta Directiva del Club Nàutic de Sant Pol de Mar, ha anunciat el passat 3 de juny en

Assemblea, la convocatòria d’eleccions a partir del dia 6 d’enguany, per cobrir tots els càrrecs de la Junta Directiva del Club.


La Normativa electoral aplicable serà la que es defineix als nostres estatuts, art. 71è, el Decret 1/2000, de 31/7, Decret 34/2010 de 9/3 i 58/2010 de 4/5. Per tant s’estableix:

 1. Els càrrecs a cobrir són: President, un màxim de dos vicepresidents, un comodor, un secretari, un tresorer, un comptador, un nombre de vocals a determinar, de manera que sumats tots els components no passin de vint-i-un.

 2. Són electors i elegibles els socis Numeraris, que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria, que tinguin una antiguitat mínima d’un any i que constin en el cens electoral.

 3. El cens de socis electorals estarà disponible a secretaria des del dia 6/6/2023 al 20/6/2023. Les reclamacions s’acceptaran durant el període d’exposició fins a les 20 hores de l’últim dia.

 4. El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 6/6/2023 fins al dia 4/7/2023 a les 20 hores. Hauran de presentar-se per escrit, encapçalat pel candidat a President, amb el nom dels altres components amb la seva signatura i fotocòpia del DNI de tots, fins a un mínim de 2/3 de càrrecs a cobrir.

 5. Les eleccions es realitzaran el dia 22/7/2023 des de les 17:30 hores fins a les 20 hores al local del Club Nàutic.

 6. Serà imprescindible la identificació dels socis mitjançant el DNI o altre document oficial amb foto, en el moment de votar.

 7. No s’admet el vot per correu o delegat.


PROCÉS ELECTORAL


Convocatòria eleccions 6/6/2023

Constitució Junta electoral 6/6/2023

Exposició cens electoral 6/6/2023

Inici presentació candidatures 6/6/2023

Presentació reclamacions cens electoral. Cens definitiu. 20/6/2023

Cens definitiu 23/6/2023

Finalització presentació candidatures 4/7/2023

Comprovació candidatures i proclamació 7/7/2023

Proclamació definitiva en cas d'una única candidatura 7/7/2023

Obertura de fase electoral en cas de més d'una candidatura 7/7/2023

Jornada electoral, escrutini i proclamació (assemblea) 22/7/2023


L’endemà de la proclamació de la candidatura guanyadora, notificació a la Federació Catalana

de Vela, al Registre d’entitats Esportives del Consell Català de l’Esport i pressa de possessió de

la nova Junta.


MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL CNSPM 2023


Tal com ens indica l’Art. 73è dels Estatuts del CNSPM, els membres de la Junta Electoral han de ser el soci més antic i el soci més nou juntament amb un tercer soci escollit d’entre a la resta dels socis del Club. Els socis que actualment formen part de la Junta electoral són:

 • Raúl Juncosa Talamàs: soci més antic

 • Maria Isabel Lastanosa Mir: sòcia més nova

 • Jose Ruiz de Valdivia: soci escollit a assemblea

 • Joaquin Guerra Garcia (suplent)

Comments


bottom of page